Vad är anledningen till att talmannen inte gav sonderingsuppdrag till Nooshi Dadgostar som hade majoriteten bakom sig ?

Nooshi Dadgostar som är V:s ordförande lyckades genom hämnddemokrati att få L, KD, M och SD med sig för att fälla en regering som hon själv ger stöd till. Hämnddemokrati enligt De Nya Svenskarnas definition är att en demokrat vänder sig till en diktator i syfte att störta en annan diktator.

Om Nooshi Dadgostar hade fått det första sonderingsuppdraget hade hon haft tre möjligheter att bilda regering , en som skulle vara under denna svåra politiska kris , laddningen av kärnkraftverket Ringhals 3 då regering Ola Ullsten fick leda landet 1978 -1979, drygt ett år .

Nooshi Dadgostar hade som ett andra alternativ kunnat bilda en regering bestående av V, S, MP , och möjligen med stöd av L och C .

I annat fall ta initiativ till bildandet av en samlingsregering att ledas av henne själv som den första kvinnliga statsministern i Sveriges historia , en fördel då hon har invandrarbakgrund som gör att hon kan ta itu med bl a skjutningar och flyktingskrisen . Det alternativet kan minska SD:s inflytande rejält och de kan t om förlora många av sina medlemmar.

Att Kristersson fick sonderingsuppdraget först är inte genomtänkt då Kristersson själv är medveten om att många av L:s riksdagledamöter är emot och så även i sitt eget parti , han har också hela S, Mp, C och V emot sig .

Därför misslyckades han med att få majoriteten med sig som däremot Nooshi Dadgostar skulle ha fått.

L skulle trots sin låga opinionssiffra inte acceptera att SD evenuellt skulle få en talmanspost, utrikesministerpost eller en post som vice statsminister. Talmannen, Andreas Norlén som har juridisk bakgrund fick av f d talmannen Urban Ahlin ärva Decemberöverenskommelsen som träffades den 27 december 2014 och som skulle ha gällt till valdagen år 2022 . Talmannen skulle inte ha bidragit till existensen av J-Ö när D-Ö fortfarande skulle ha gällt . D-Ö år inte officelt upphävt. Det upphävdes dock ensidigt efter nio månader av ett litet parti, KD, av Sara Skyttedal som firade detta med en flaska champagne.

Talmannen har kännedom om DÖ:s öde men fortsatte ändå på samma linje som Ahlin och tillät partierna träffa en ny , JÖ , vilken gick samma öde till mötes som DÖ.

I kristider bildar man en samlingsregering , det har De Nya Svenskarna tjatat om sedan krisen efter valet 2014 , Decemberöverenskommelsens kris.

En samlingsregering med följande tydliga mandat

  1. Ta bort alla vapen
  2. Inga vapenlicenser får utfärdas, gäller även jägare
  3. Inför hundskatt
  4. Det är främst trossamfundens och invandrarriksförbundens uppgift att få lugn i våra bostadsområden
  5. Ersätt kyrkovalet med ett multireligionvalsystem

Den polisman som sköts till döds i Biskopsgården av en medborgare är att jämföra med en annan medborgare nämligen pojken med Downs syndrom vilken sköts av polisen med många skott.

Trots den ena politiska krisen efter den andra och trots att alla partiledare jämt nämner i sin retorik om krisen och att Sverige i praktiken befinner sig i en djup kris men det partiledarna talar om är en teoretisk kris. Vad är en kris då enligt partiledarna och talmännen om b la en polisman har blivit skjuten och en pojke har blivit skjuten av polisen?

Svenska kyrkans inflytande i politiken genom kyrkovalet där majoriteteten av invandrarbakgrund saknar rösträtt är en annan dold kris som utnyttjas av SD.

Kyrkan hävdar att de har 6 miljoner medlemmar , man tror att av det höga antalet medlemmar röstar ett fåtal för KD i kyrkovalet , medan SD har ökat . Slutsatsen är att kyrkovalet gynnar SD som uttnytjtar den svagheten i demokratin att många av invandrabakgrund inte har rösträtt i,kyrkovalet. Därför ska en övergång till ett Multireligionvalsystem prioteras så att alla som fyllt 16 år får rösträtt på samma sätt som i kyrkovalet.

Norlén hade då möjlighet att förselå S eller M att ta initiativ till att bilda en samlingsregering som skulle kunat styra landet till nästa val i sep 2022 . Men hämnddemokratin som är ett utnyttjande av demokratins försvagning fick fortsätta från både vänsterflygeln och yttersta högern . Hämnddemokratin gjorde det möjligt att sonderingsuppdraget gick till fel person , Kristersson. V-ledare Nooshi Dadgostar hade däremot haft mer rätt till ett sonderingsuppdrag än Kristersson .

Demokratiministern får sätta igång med en intensiv demokrati kampanj i hela landet i förberedelse till nästa val. Från en ohållbar politik till en hållbar.

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

Share this post: