De två dolda paragraferna i grundlagen, RF, och riksdagspartiernas stadgar som kan utnyttjas.

Antag att Stefan Löven efter att ha känt av den politiska motreaktionen menade att han bara skulle avgå som partiledare och inte som statsminister. Han menade vidare att en kvinnlig partiledare valdes och som skulle ha förutsättning för att bli statsminister efter valet sep 2022. Han kommer att fortsätta som statsminister fram till nästa val och Magdalena Andersson kommer att leda partiet.

Att skilja statsministerposten från partiledarposten är en viktig demokratisk reform .

En viktig demokratisk reform

grundlagen, RF, och riksdagspartiernas stadgar

Hittintills tillämpas så kallade att läsa mellan raderna och svenska värderingar godtyckligt och utan stöd i någon källa..

För att bibehålla den dolda makten utses en statsminister som är kristen man eller kvinna, protestant . För att bibehålla den dolda makten utser även riksdagspartierna en person som får vara partiledare och att på sikt kunna inneha statsministerposten . Riksdagspartierna motsätter sig detta när de har partikongress så att i stället en enda person styr partiet samtidigt som denna styr landet . Även riksdagens talmän har genom den politiska svenska historien följt de dolda paragraferna .

De avvikande reglerna moverkar målet om jämställdhet och integration då de dels utesluter politiker tillhörande ett annat trossamfund att inneha statsministerposten och att väljas till partiordförande särskilt i de stora partierna som S, M m fl.

Hur stor är sannolikheten att liberalernas eller V:s partiledare bli statsminister ?

Nu till dagens politiska händelse efter S:s partikongress . Det är den framgång som De Nya Svenskarna debatterat och skrivet om i sociala media nämligen en kvinna på statsministerposten.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

Share this post: