Ungdomsförbunden tillhörande de olika riksdagspartierna och lärarnas okunskap om de elever som tillhör olika religioner och deras rättigheter under valrörelsen 2022 .

Om skolan skulle vara en byggsten i skapandet av ett demokratiskt samhälle vad är då anledningen till att gymnasielärarna, ungdomsförbunden och elevdemokratin saknar kunskap om grundläggande rättigheter gällande de elever med en annan tro än kristendom.

Om det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet , hur kommer det sig då att bara kristna protestantiska elever får praktisera demokrati två år innan det allmänna valet ?

Varför undrar inte de elever vilka själva utövar demokrati genom elevdemokrati varför en del har rösträtt när de har fyllt 16 år och kan praktisera demokrati två år innan de får delta i det allmänna valet medan andra som sitter i samma klassrum saknar denna rättighet.

De elever som har denna rättighet kan nämligen avstå från att rösta på samma sätt som deras föräldrar gjorde vid valet i september 2021. Emellertid saknar andra elever med en annan religion båda möjligheterna, de har varken rösträtt eller rätten att avstå att rösta på samma sätt som sina föräldrar som bekänner sig till en annan religion.

Trossamfund

Jul vid övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem

Hur kan det då komma sig att även ungdomsförbunden tillhörande de olika riksdagspartierna saknar kunskap och kännedom om de elever som inte har denna rättighet. Ungdomsförbunden undrar inte heller hur det kommer sig att deras riksdagspartier deltog i det valet utan att informera andra med en annan religion som kan vara medlemmar i samma parti eller rösta på det partiet.

Eftersom demokratiministern också saknar kunskap om skillnaden i tillämpning av demokratin som nämnts ovan, både bland elever inom de nordiska länderna och EU, förblir uttrycket ” skolan skulle vara en byggsten i skapandet av ett demokratisk samhälle” som bläck på papperet. Detta gör att demokratin aldrig kommer att utvecklas som i sin tur kommer att leda till ett minskat valdeltagande , misstro till demokratin och riksdagspartierna med dålig tillämpning av demokratin.

Att det redan finns ett religiöst kristet parti i riksdagen är ett annat demokratiproblem , liknande finns i Iran och Libanon fast med egna miliser. Riksdagen representerar alla medborgare oavsett religion. Därför heter det att makten utgår från folket.

Ansökan om svenskt medlemskap i militäralliansen Nato utan föregående folkomröstning är ett typisk exempel på detta , ett annat är att det blir svårare att bilda en stabil regering och att den svaga s-regering som nu styr landet enligt överenskommelse saknar mandat att överge den svenska neutraliteten och överlämna den svenska suveräniteten till Nato.

Detta kan också tolkas som om att demokratiministern , utbildningsministern och skolministern i den svenska socialdemokratiska regeringen är eniga om att eleverna får avbryta sina studier för att i stället göra militärtjänst och bli beväpnade soldater vilka kan hantera vapen som kan döda människor eller att de själva blir dödade. Sverige har gått från att vara en välfärdsnation till att bli ett efterblivet land.

Detta ger en dålig bild om demokratins tillämpning, i bl a EU länderna, för flyktingar och invandrare som inte har utövat demokrati under en särskilt lång period.

Den svenska kyrkan med den nya ärkebiskopen i spetsen har nu möjlighet att ändra på detta genom att dels lära ut till andra om hur den svenska kyrkan lyckades med att införa demokrati genom kyrkovalet i sitt trossamfund så att andra trossamfund också kan införa demokrati i sina trossamfund . Dock, att varje trossamfund har ett eget val är inte praktiskt och dessutom kostsamt samt komplicerat och det kan inte leda till önskat resultat, nämligen konfliktlösning, det kan det däremot med ett Multireligionvalsystem.

Regeringen och riksdagspartierna borde kompensera svenska medborgare med en extralön och pension och sjukersättning för de oroliga tider och den ekonomiska kris som de har orsakat genom att finansiera kriget med vapen och pengar. Dessutom tillåts svenska medborgare att delta i kriget varav en hittills har dött och en har blivit tillfångatagen. Detta förlänger kriget och det har blivit svårare att stoppa på grund av Natoansökan .

Ja, det är rimligt att riksdagen och regeringen avbryter sina semestrar omedelbart dels på grund av den kris som de har skapat och inte längre har kontroll över, Ryssland som har vetorätt sitter fortfarande i säkerhetsrådet.

Blir det något val eller inte, eller kommer en samlingsregering att bildas?

Risken är att EU:s regeringar kommer att begränsa folkets frihet och rättigheter med denna ohållbara politik.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten