En samlingsregering med ett begränsat mandat enligt ovan är den enda hållbara politiska lösning som kan styra Sverige t ex undet två års tid fram till EU-valet 2024. Den utesluter odemokratiska och religiösa organisationer som SD och KD .
Antingen en samlingsregering utan opposition när Sverige befinner sig i kris eller en annan form av regeringsbildning med en stark opposition vilket demokratin kräver.

regeringsbildning

Den utesluter odemokratiska och religiösa

EU , USA, Storbritannien och Ryssland bedriver ett miljövänligt krig
Bland de frågor som samlingsregeringen kan ställa sig är vad är skillnaden mellan att betrakta Ungen som ett odemokratiskt och korrupt land som utnyttjar skattemedel och EU till att finansiera kriget genom att ta pengar från skattemedel till vapen och även tillåter medborgarna att delta i kriget , döda människor , förstöra miljön och landets infrastruktur samt tvingar folk att hamna i exil mot sin vilja.
Kan det ena argumentet motiveras med att EU , USA, Storbritannien och Ryssland bedriver ett miljövänligt krig som motargument ?

Andra frågor gällande religionsfriheten och demokratin !
År det religionen som har givit folken demokrati eller är det demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet ?

Om det är demokratin som har givit religionerna religionsfrihet hur kommer det sig då att religionerna försöker påverka demokratin genom att b la omvandlas till politiska partier som en , hämnddemokrati !

Bland dessa partier finns Nyans som särskilt vänder sig till Sveriges muslimer och KD som särskilt vänder sig till svenska kristna och europa folkpartiet vänder sig till kristna europeer. Det ena representerar endast muslimer och det andra representerar endast kristna .

Vad har de religiösa partierna för roll i riksdagen och EU- parlamentet ?
Varför vajar nationernas flaggor med religiösa symboler över EU-parlamentet och FN?

Genom en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem i de länder som redan har kyrkoval och införa ett Multireligionvalsystem i övriga länder som saknar liknande val återställs och utvecklas demokratin.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

Share this post: