Vår uppgift som röstberättigade är inte heller att med svenska skattebetalares pengar finansiera kriget i Ukraina , döda människor och förstöra miljön genom att skicka vapen och pengar !...
Continue Reading »