De som har rösträtt och kan avstå från att rösta och de som inte ha rösträtt och inte kan avstå från att rösta . Vi ställer frågorna nedan, utifrån...
Continue Reading »